Tên ngành học: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial Systems Engineering)
Mô tả tóm tắt ngành học: Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đào tạo ra kỹ sư chuyên về tối ưu hóa các quá trình, hệ thống hay tổ chức/doanh nghiệp trên cơ sở kết hợp ba lĩnh vực tri thức Khoa học kỹ thuật; khoa học kinh tế và khoa học về con người

htcn


Tên ngành nghề chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công nghiệp (Industrial Engieer)
Năng lực nghề nghiệp chuyên môn của kỹ sư Kỹ thuật HTCN:
Kỹ sư KTHTCN sau khi tốt nghiệp Đại học NTT có năng lực đáp ứng các yêu cầu việc làm sau trong các ngành: dệt-may/da giày, cơ khí, hoạch định/dự án, kho vận, QA/QC, sản xuất, thu mua/vật tư/kho vận, tự động hóa/ôtô, vận chuyển/giao nhận (phân loại của vietnamwork.com)
A: Thiết kế và phát triển hệ thống sản xuất (mới) đáp ứng nhu cầu bảo đảm chất lượng, tăng năng suất và giảm chi phí; B: Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm soát qui trình-đơn hàng sản xuất đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về chất lượng, số lượng và thời gian; C: Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi bảo trì, cài đặt và sửa chữa máy móc thiết bị và hệ thống một cách tối ưu; D: Lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng và logistics phối hợp với nhà cung cấp và với khách hàng một cách tối ưu; E: Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi công tác bảo đảm chất lượng và cải tiến liên tục; F: Lập kế hoạch, triển khai và giám sát an toàn, sức khỏe và môi trường trong doanh nghiệp

VIỆC LÀM:
Kỹ sư Kỹ thuật HTCN có thể đảm đương nhiều ví trí việc làm với yêu cầu về việc làm như được mô tả trong năng lực nghề nghiệp chuyên môn của kỹ sư Kỹ thuật HTCN trong các ngành: dệt-may/da giày, cơ khí, hoạch định/dự án, kho vận, QA/QC, sản xuất, thu mua/vật tư/kho vận, tự động hóa/ôtô, vận chuyển/giao nhận…
Việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
Ngay sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật HTCN, kỹ sư Kỹ thuật Công nghiệp tốt nghiệp Đại học NTT có năng lực nghề nghiệp chuyên môn đáp ứng các yêu cầu việc làm ở “ Trình độ mới tốt nghiệp”
Một số ví trí việc làm đối với kỹ sư Kỹ thuật HTCN ngay sau khi tốt nghiệp
Kỹ thuật viên nghiên cứu thời gian; Kỹ sư sản xuất; Nhân Viên Định Mức; Kỹ sư cải tiến lean (mới tốt nghiệp); Trưởng nhóm chất lượng sản xuất; Kỹ thuật viên qui trình; Kỹ Sư Công Nghiệp; Nhân Viên QA; Nhân Viên LEAN/ GSD / IE; Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng theo Hệ Thống ISO; Trợ lý quản lý chuỗi cung ứng; Trợ lý quản lý về kế hoạch; Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng; Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất; Nhân viên kế hoạch vật tư; Giám sát kiểm soát vật tư; Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất ; Nhân viên kiểm soát sản xuất; Kỹ Sư  Sản Xuất và kiểm soát chất lượng; Trợ lý quản lý bảo trì tổng thể; Trưởng nhóm an toàn và vận hành khoKỹ Thuật Viên cải tiến sản Xuất; Nhân viên Thống Kê Sản Xuất;
Mức lương: từ 7 triệu đến 11 triệu
Việc làm sau khi tốt nghiệp 2 năm
Tối đa hai năm sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kỹ thuật HTCN có thể có năng lực nghề nghiệp chuyên môn đáp ứng các yêu cầu việc làm ở Trình độ kỹ sư
Một số ví trí việc làm đối với kỹ sư Kỹ thuật HTCN hai năm sau khi tốt nghiệp:
Kỹ sư sản xuất; Nhân Viên Định Mức và lập dự toán; Kỹ sư cải tiến lean; Trưởng nhóm cả tiến chất lượng sản xuất; Kỹ sư qui trình; Kỹ Sư Công Nghiệp; Kỹ sư LEAN/ GSD / IE; Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng theo Hệ Thống ISO; Chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng; Chuyên viên kế hoạch sản xuấtChuyên viên Quản Lý Đơn Hàng; Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất; Chuyên kế hoạch vật tư; Kỹ Sư  Sản Xuất và kiểm soát chất lượng; Kỹ sư triển khai quản lý bảo trì tổng thể;
Mức lương: 10 triệu đến 16 triệu
Việc làm sau khi tốt nghiệp 5 năm
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kỹ thuật HTCN có thể có năng lực nghề nghiệp chuyên môn đáp ứng các yêu cầu việc làm ở “ Trình độ kỹ sư có kinh nghiệm” và các yêu cầu việc làm về kỹ năng quản lý của các bộ phận, phòng ban hay quản đốc xưởng-nhà máy sản xuất
Một số ví trí việc làm đối với kỹ sư Kỹ thuật HTCN năm năm sau khi tốt nghiệp:
Quản đốc xưởng-nhà máy sản xuất; Trưởng phòng kỹ thuậtTrưởng nhóm Kỹ sư cải tiến lean; Kỹ Sư Công Nghiệp; Kỹ sư LEAN/ GSD / IE; Trưởng phòng Quản Lý Chất Lượng theo Hệ Thống ISO; Trưởng bộ phận quản lý chuỗi cung ứng; Trưởng phòng kế hoạch sản xuấtTrưởng bộ phận Quản Lý Đơn Hàng; Quản lý bộ phận mua hàng; Kỹ sư triển khai quản lý bảo trì tổng thể; Trưởng nhóm triển khai ERP. Trưởng bộ phận phân phối-đặt hàng. Trưởng bộ phận dự báo. Trưởng bộ phận nhân sự….
Mức lương: 18 triệu đến 25 triệu
Những tố chất của người kỹ sư Kỹ thuật HTCN : Có óc quan sát, thích tự tìm tòi dữ liệu và nhẩm tìm lời giải, Thích làm việc với dữ liệu; Có nguyên tắc trong làm việc; Có tư duy tự khởi nghiệp, dám gách vác rủi ro; Có đầu óc thực tế, nhắm tới mục tiêu định trước; Có xu thế chú ý tới mọi chi tiết; Ưa thích sử dụng tư duy logic; Có trách nhiệm trong công việc; Có chính kiến và sẵn sàng gánh vác trách nhiệ; Linh họat; Trung thực; Có tư duy sáng tạo, ưa thích các ý tưởng mới; Kiên nhẫn theo đuổi việc giải quyết các vấn đề; Dễ dàng phối hợp và trao đổi, đối thọai với nhiều người; Có xu thế phát huy và triển khai khả năng lãnh đạo