Toàn bộ phòng học, phòng làm việc và các phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ CTĐT như: hệ thống lạnh, chiếu sáng, thông gió, an toàn.

Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

HÌNH ẢNH THƯ VIỆN, PHÒNG THỰC HÀNH

Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT

 

Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT

 

 

Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT

 

 

Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT