Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành một trong những khoa ứng dụng và thực hànhđa ngành, liên ngành, đa bậc học hàng đầu tại khu vực phía Nam trong các lĩnh vực về Cơ khí, Điện và Điện tử, gắn với nhu cầu phát triển của địa phương và quốc gia, đạt chuẩn quốc gia, và có uy tín trong nước và khu vực.

Sứ mạng:

Khoa CKDOT cam kết thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của TP.HCM và Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các Doanh nghiệp và các viện nghiên cứu nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong và ngoài nước.